Zajednicki stab OS BiH

Realiziranje zajedničke operativne vježbe EUFOR-a i OS BiH – “Brzi odgovor 2015”

15.10.2015

Realiziranje zajedničke operativne vježbe živim snagama (LIVEX), koju organizira Glavna komanda EUFOR-a i OS BiH, održava se na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ i glavnom poligonu za obuku OS BiH na Manjači u periodu od 13. do 22. oktobra 2015. godine pod radnim nazivom „BRZI ODGOVOR 2015“.

Cilj vježbe za angažirane jednice je provjera operativne spremnosti snaga stalnog i rezervnog sastava EUFOR-a, kao i snaga iz sastava OS BiH, podizanje njihovog ukupnog nivoa obučenosti, sadejstva i saradnje kroz zajedničko izvršenje zadataka u multinacionalnom okruženju prilikom izvođenja operacija podrške miru.

U zajedničkoj vježbi Oružane snage BiH učestvuju sa preko 100 pripadnika iz sastava 1. pješadijske čete/2.pb/5.pbr, pripadnici Vojne policije Brigade taktičke podrške (brTP), EOD tim (Explosive Ordnance Disposal) Deminerskog bataljona brTP i sanitetski tim iz Komande za podršku OS BiH. Snage multinacionalnog bataljona EUFOR-a čine snage stalnog sastava –pješadijske čete OS Mađarske stacionirana u Kampu „Butmir“ u Sarajevu, kao i rezervne snage EUFOR-a koje su stacionirane van granica BiH, pješadijske čete iz OS Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske i OS Slovačke, koje su u pogledu izvođenja ove vježbe mobilizirane i iz svojih matičnih zemalja upućene u BiH.

Zajedničko učešće na navedenoj vježbi predstavlja odličnu priliku za OS BiH da još jednom testiraju svoju obučenost i osposobljenost, snagu volje, operativne sposobnosti i kapacitete na taktičkom nivou.

Dan istaknutih gostiju planiran je za 20. oktobar 2015. godine, na koji će organizator vježbe pozvati i medije koji će imati priliku da se upoznaju sa svim detaljima vježbe.         

Info-ZŠ OS BiH