Zajednicki stab OS BiH

Posjeta visoke delegacije Oružanih snaga Republike Hrvatske Oružanim snagama BiH

22.10.2015

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč sa saradnicima 22.10.2015. godine u Domu OS BiH u Sarajevu, primio je u službenu i prijateljsku posjetu visoku vojnu delegaciju Oružanih snaga R. Hrvatske na čelu sa načelnikom Glavnog štaba OS R. Hrvatske generalom zbora Dragom Lovrićem u okviru realiziranja plana bilateralne saradnje Minstarstava odbrane BiH i Republike Hrvatske.

Tokom posjete težišno se razgovoralo o dosadašnjoj uspješnoj bilateralnoj i regionalnoj saradnji, razmijenjene su aktuelne informacije o stanju i težišnim aktivnostima u OS, kao i načinima nastavka i unaprijeđenja zajedničkih oblika i formi saradnje oružanih snaga dvije prijateljske zemlje.

Saradnja oružanih snaga dvije prijateljske zemlje zauzima posebno mjesto u bilateralnoj saradnji BiH, kao jedna od najuspješnijih i najkonkretnijih koju BiH ima sa prijateljskim i susjednim zemljama u regionu pa i svijetu. Ona se kontinuirano realizira od samog početka formiranja OS BiH i predstavlja važan faktor izgradnje razumjevanja, povjerenja, stabilnosti i sigurnosti u regiji, kao i na cijelom području Jugoistočne Evrope.

Saradnja se težišno realizirala kroz razmjenu posjeta na najvišem nivou, realiziranju različitih aktivnosti iz godišnjih planova bilateralne vojne saradnje u oblasti školovanja i obuke pripadnika OS BiH u institucionalnim kapacitetima vojnog školstva Oružanih snaga Republike Hrvatske na svim nivoima školovanja i zajedničkim učestvovanjem u operacijama podrške miru.

OS R. Hrvatske su do sada redovno upućivali svoje pripadnike na različite vidove obuka u Centar za obuku operacija podrške miru OS BiH u Kampu „Butmir“ u Sarajevu i aktivno su učestvovali kroz upućivanje svojih oficira – instruktora u radu ovog centra.

Istog dana visoka vojna delegacija OS R. Hrvatske je posjetila Ministarsvo odbrane BiH, gdje je održan sastanak sa zamjenikom ministra odbrane BiH za politiku i planove dr. Emirom Suljagićem.

U popodnevnim satima delegacija OS R Hrvatske će posjetiti kasarnu OS BiH u „Rajlovcu“ gdje će prisustvovati na vježbi “Reakcija EOD tima na otkrivanje improviziranih ubojnih sredstava (IED)“, a cilju sagledavanja kapaciteta i mogućnosti za OS R. Hrvatske, da svoje pripadnike upućuju i obučavaju u Centru za protivminsko djelovanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava OS BiH u budućem periodu.  

Uspostavljanjem ovog centra OS BiH su znatno ojačale svoje operativne deminerske kapacitete i time postali regionalno prepoznatljiv činilac u ovoj oblasti.

Današnja posjeta najodgovornijih ljudi Oružanih snaga Republike Hrvatske OS BiH, je još jedna potvrda uspješnog prijateljstva naših zemalja i garant dalje saradnje i podrške Republike Hrvatske i njenih Oružanih snaga našoj zemlji u budućnosti.

Info- ZŠ OS BiH

8 FOTO GALERIJA