Zajednicki stab OS BiH

General Mašović prisustvovao sastanku Logističkog komiteta NATO

22.10.2015

Sastanak Logističkog komiteta NATO-a sa partnerima, u formatu EAPC, na kome je prisustvovala delegacija Oružanih snaga BiH, predvođena zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse general majorom Senadom Mašovićem, održan je 21.10.2015. godine u sjedištu NATO-a u Briselu.

Na sastanku su diskutirana pitanja koja se odnose na logističku podršku NATO operacija, uključujući i operacije u Afganistanu, kao i druge aktivnosti vezane za unaprijeđenje efikasnosti logističkih operacija, te interoperabilnosti saveznika i partnera.

Pored toga, diskutiralo se i o podršci i provođenju NATO vježbi, sa posebnim naglaskom na aktuelnu vježbu ''Trident Junction 2015'', na kojoj učestvuju i pripadnici OS BiH.

Tokom svoje službene posjete sjedištu NATO-a, general Mašović se sastao sa otpravnicom poslova Misije BiH pri NATO-u gospođom Nadom Janković i šefom Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u brigadirom Alijom Kožljakom.

Ovom prilikom, general Mašović je upoznat sa najaktuelnijim događanjima u Misiji BiH pri NATO-u, sa posebnim osvrtom na težišne zadatke i aktivnosti Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u.

Također, general Mašović je iskoristio priliku i obišao NATO aktivnost prezentiranja svih NATO prepoznatih centara za obuku, na kojoj je uspješno predstavljen i centar OS BiH – PSOTC.

Info- Vojni dio Misije BiH pri NATO