Zajednicki stab OS BiH

Održana radionica za izradu priručnika „Funkcioniranje podoficirskog kora Oružanih snaga BiH”

23.10.2015

U Centru za obuku za operacije podrške miru OS BiH u Kampu „Butmir“ u Sarajevu od 20. do 22.10.2015.godine, održnana je radionica na temu „Izrada priručnika za funkcioniranje podoficirskog kora u OS BiH“.

Održavanje radionice imalo je za cilj završetak izrade predmetnog priručnika koji će u normativno-doktrinarnom smislu doprinijeti izgradnji i jačanju kapaciteta i sposobnosti podoficirskog kora u OS BiH.

Na radionici posebna pažnja je posvećena uređivanju oblasti i pitanja koja se odnose na mjesto i ulogu, karijeru i školovanje podoficira u OS BiH.

Na radionici su učestvovali predstavnici MO BiH, oficiri i podoficiri iz OS BiH koji su u prethodnom periodu radili na izradi prijedloga materijala za nacrt priručnika.

Kao krajnji rezultat radionice izrađen je nacrt navedenog priručnika koji će biti upućen u dalju proceduru u skladu sa podzakonskim aktima koji reguliraju ovu oblast u OS BiH.

Radionica je organizirana pod pokroviteljstvom NATO štaba u Sarajevu, a pored pripadnika NATO štaba u Sarajevu svoj su puni doprinos dali i predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju SAD u BiH (ODC) i Komande Američkih snaga za Evropu (EUCOM). 

Info-ZŠ OS BiH