Zajednicki stab OS BiH

General Jeleč predvodio delegaciju OS BIH na sastanku Vojnog komiteta NATO-a u Briselu

21.1.2016

Načelnik ZŠ OS BiH general pukovnik Anto Jeleč prisustvovao je sastanku Vojnog komiteta NATO-a na nivou načelnika odbrane, u formatu ''Odlučna podrška'', koji je 21.01.2016.godine održan u sjedištu NATO-a u Briselu.

Na ovom sastanku su prisustvovala 42 načelnika odbrane zemalja članica NATO, odnosno partnerskih država, koji učestvuju u misiji ''Odlučna podrška'' u  Afganistanu.

U sastavu delegacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sastanku su prisustvovali, pored generala Jeleča, brigadir Alija Kožljak - šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO i brigadir Velibor Purković – načelnik J5 ZŠ OS BiH, te pukovnik Predrag Visković – v.d. načelnika Ureda za podršku NZŠ OS BiH.

Tokom sastanka prezentirana je trenutna politička i vojna situacija u Afganistanu, sa težištem na implementaciji misije ''Odlučna podrška'', te plan aktivnosti za 2016. godinu.

Na marginama sastanaka, general pukovnik Anto Jeleč se susreo sa brojnim zvaničnicima i predstavnicima oružanih snaga NATO i partnerskih država, uključujući i susret sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO - generalom Peterom Pavelom, te susret sa predsedavajućim  Vojnog komiteta Evropske unije generalom Mikhailom Kostarakosom, kao i sa načelnicima odbrane zemalja iz regije koji učestvuju u misiji ''Odlučna podrška''.

Navedenim sastancima su, pored pomenutih, učestvovali i predstavnici vojnog dijela Misije BiH pri NATO i brigadir Ranko Đukanović zamjenik šefa Vojnog dijela Misije BiH.

info-Vojni dio Misije BiH pri NATO