Zajednicki stab OS BiH

OS BiH i EUFOR potpisali Sporazum o planu kolektivne obuke 2019. godine

20.12.2018

Integrisani plan obuke Oružanih snaga BiH sa EUFOR-om potpisan je 19.12.2019. godine u Zajedničkom štabu OS BiH. Plan obuke su potpisali zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić i načelnik Štaba EUFOR-a brigadni general Gábor Horváth.

Ovom prilikom general Jerkić se zahvalio EUFOR-u na dosadašnjoj uspješnoj saradnji koja je realizovana kroz individualnu i kolektivnu obuku pripadnika OS BiH i EUFOR-a angažovanjem mobilnih timova za obuku, mentoring timova i eksperata za pojedine oblasti, te zajedničku obuku s Multinacionalnim bataljonom EUFOR-a. Tokom zajedničke obuke obuhvaćene su sljedeće ključne oblasti obuke: komunikacije i geografska služba, inžinjerija, pomoć u slučaju nepogoda/katastrofa, logistika, upravljanje životnim vijekom municije, vojna kontrola kretanja, protivminske akcije, ABHO, upotreba zračnih snaga, vježbe i kombinovana obuka.

 

Kako je istakao general Jerkić, saradnja sa EUFOR-om će u 2019. godini biti ostvarena kroz područja upravljanja i skladištenja municije i naoružanja, kolektivnoj obuci na taktičkom nivou između Multinacionalnog bataljona EUFOR-a i jedinica OS BiH i saradnju kroz angažovanje oficira i timova oficira za vezu sa EUFOR-om na operativnoj i taktičkom nivou.

 

General Horváth izrazio je zahvalnost Oružanim snagama BiH na uspješnoj saradnji i postignućima u prethodnom periodu i zaželio da se ova saradnja nastavi i ubuduće kroz zajedničke aktivnosti.

 

info - ZŠ OS BiH

10 FOTO GALERIJA