SPP NG Maryland-BiH

Usaglašavanje Mil to Mil aktivnosti za 2020. - 2021. godinu

31.7.2019

Radni sastanak predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH sa predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH po pitanju Mil to Mil aktivnosti za 2020 - 2021. godinu održan je 30. i 31. jula 2019. godine u Domu Oružanih snaga BiH.

Tokom sastanka izneseni su prijedlozi i potrebe po pitanju aktivnosti kojе će biti realizirane tokom 2020. i 2021. godine po Programu Mil to Mil (Vojska – Vojsci) između Oružanih snaga BiH i Nacionalne garde Marylanda.

Ured za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH kontinuirano pruža značajnu podršku Oružanim snagama BiH po pitanju obuke, finansijskih sredstva i vojne opreme, a usaglašavanjem aktivnosti iz ovog programa i njihovom realizacijom u 2020. i 2021. godini, kao i u prethodnim godinama, dodatno će se jačati saradnja Oružanih snaga BiH i Nacionalne garde Marylanda te unaprijediti operativne sposobnosti Oružanih snaga BiH.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

5 FOTO GALERIJA