SPP NG Maryland-BiH

Učešće pripadnika OS BiH na aktivnosti kibernetičke sigurnosti

2.9.2019

Pripadnici Oružanih snaga BiH su od 26. augusta do 1. septembra 2019. godine učestvovali na aktivnosti kibernetičke sigurnosti s fokusom na akreditaciji i evaluaciji računarskih mreža, koji je organiziran od strane Nacionalne garde Maryland.

Glavne tematske cjeline bile su determinirane na evaluaciju i analizu mrežnih servisa te tehnika za ublažavanje rizika od napada iz kibernetičkog prostora. Također, tokom obuke, kroz panel diskusiju, razmatrani su zadaci i sastav tima te obaveze i način izvještavanja tima koji bi se bavio ovom vrstom problematike, a bio svrsishodan u ,,syber odbrani“.

Provedena aktivnost osigurala je osnovu za daljnju saradnju te stvaranje boljih uslova i kapaciteta OS BiH na ovom polju.

Tokom obuke vojni ataše BiH u SAD brigadir Zoran Batarilo posjetio je dio nastave te primio ovu grupu u Ambasadi BiH u Vašingtonu. Također, u sklopu stručnog dijela, grupa je imala prilike da posjeti Muzej kriptologije.

Tim pripadnika OS BiH sačinjavali su: pukovnik Nebojša Stajić, major Aleksandar Šegrt, potporučnik Slaven Goluža, potporučnik Tomislav Rezo, vodnik Armin Mujaković i CL Mirza Šahić.

Info-VDP BiH u SAD


4 FOTO GALERIJA