Najave

Dvadeset treća sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, 6. decembar 2023., Dom Oružanih snaga BiH, IZJAVE ZA MEDIJE od 11.50 sati

5.12.2023

U organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i podršku EUFOR-a u BiH, u srijedu, 6. decembra 2023. godine sa početkom u 10.00 sati u Domu Oružanih snaga u Sarajevu održat će se dvadeset treća sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES). Izjave za medije planirane su za 11.50 sati.

U radu sjednice će učestvovati stalni članovi Komiteta: predstavnici MO i ZŠ OS BiH, međunarodnih organizacija u BiH - Evropske unije, Misije OSCE-a u BiH, NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, kao i predstavnici ambasada u BiH: SAD-a, Švicarske Konfederacije, SR Njemačke, Velike Britanije, Republike Austrije i Kraljevine Švedske, te predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH u statusu posmatrača.

Predstavnicima medija će biti omogućeno fotografiranje, snimanje kadrova sjednice, u skladu sa sljedećim rasporedom:

11:40 – 11:50 sati - Zaključci 23. zasjedanja komiteta ( 3 min. )

11:50 – 12.00 sati - Izjave za medije

Molimo predstavnike medija da dolazak u Dom OS BiH u Sarajevu planiraju najkasnije do 11.25 sati, kako bi mogli fotografirati i/ili snimiti kadrove sastanka i prisustvovati izjavama.

Za dodatne informacije molimo da kontaktirate:

Ured za odnose s javnošću MO BiH: 033/286-688 ili 062/331-154

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba