Najave

Svečana ceremonija završetka Projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja, 9.9.2021. godine (četvrtak) od 10.00 do 11.00 sati, izjave za medije - 10.45 sati, Dom Oružanih snaga BiH – Sarajevo

7.9.2021

Ceremonija završetka Projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja održat će se u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu 9. septembra 2021. godine od 10.00 do 12.00 sati.

Na ceremoniji će biti prezentirani rezultati u vezi sa završetkom Projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije (SALW), čija realizacija je planirana u periodu od 2018 - 2020. godine, a na osnovu Zakona o obilježavanju malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije.

Oružane snage BiH su uz pomoć organizacije “The HALO Trust”, kao nosioca projekta, i saradnju od strane EUFOR-a, u novembru 2018. godine započele proces obilježavanja malog i lakog naoružanja (SALW), a obilježavanje se vršilo na lokacijama Oružanih snaga BiH; Rajlovac, Zenica, Banja Luka, Čapljina, Tuzla i Visoko.

Projekat obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije ima za cilj podizanje stepena sigurnosti i sprečavanja zloupotreba sa naoružanjem te dostizanja međunarodnih standarda, a ukupno je obilježeno 61,705 komada malog i lakog naoružanja.

Planirano je da ceremoniji prisustvuju najviši predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, ambasadori i predstavnici ambasada Austrije, Francuske, SR Njemačke, Norveške, Švicarske, Švedske, UK, te komandant NATO Štaba u Sarajevu i komandant EUFOR-a, predstavnici policijskih agencija, OSCE-a i druge zvanice.

Pored obraćanja visokih zvanica, tokom ceremonije će biti praktično prikazan kompletan proces  obilježavanja malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije.

Protokol aktivnosti kojima mogu prisustvovati mediji:

10.00-11.00 sati – novinarima će biti dozvoljeno uzimanje kadrova tokom oficijelnog dijela programa

10.45 -11.00 sati – IZJAVE ZA MEDIJE

Kamermani, fotografi i novinari, koji žele pratiti aktivnost, potrebno je da dođu najkasnije do 09.45 sati, a oni koji žele pratiti samo IZJAVE ZA MEDIJE u povodu ceremonije trebaju doći najkasnije do 10.30 sati u Dom OS BiH (Ul. Zelenih beretki br. 2, Sarajevo).

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom događaju i isti prezentirate široj javnosti.

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate oficira za odnose s javnošću Zajedničkog štaba OS BiH na telefon: 033/ 285-977.