Najave

Posjeta predstavnika MO i OS BiH i EUFOR-a lokaciji kompanije Tehničkog remonta Bratunac, Bratunac, 15. juli 2022. godine, od 10.15 sati

13.7.2022

Zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Mirko Okolić i komandant EUFOR-a   generalmajor Anton Wessely posjetit će 15. jula 2022. godine kompaniju Tehnički remont Bratunac (TRB) u Bratuncu, u cilju upoznavanja sa proizvodnim kapacitetima remontnog zavoda Bratunac i proširenja eventualne saradnje.

Protokol aktivnosti kojima mediji mogu prisustvovati:

10.15 – obilazak fabrike (predstavnici MO i OS BiH, EUFOR-a i kompanije TRB);

11.45 – IZJAVE MEDIJIMA.

Pozivamo predstavnike medija da na lokaciju kompanije Tehnički remont Bratunac (Ul Podgradačka, broj. 11) dođu najkasnije do 9.50 sati.

Za dodatne informacije molimo da kontaktirate: oficir za odnose s javnošću MO BiH pukovnik Aleksandar Slijepčević, broj: 065/561-326 i šef Kabineta generalnog direktora kompanije TRB Jelena Gordić, broj: 066/585-630.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,