Najave

Godišnja analiza protivminskih akcija OS BiH, srijeda, 26. aprila 2023. godine, na lokalitetu platoa Balkana, općina Mrkonjić Grad, od 10.30 sati

25.4.2023

Operativna komanda Oružanih snaga BiH u srijedu, 26. aprila 2023. godine, na lokalitetu platoa Balkana, općina Mrkonjić Grad, organizira Godišnju analizu protivminskih akcija OS BiH za 2022. godinu.

Godišnjoj analizi su pozvani da prisustvuju predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH, najviši autoriteti MO i OS BiH, diplomatski i vojnodiplomatski predstavnici akreditirani u BiH, predstavnici međunarodne zajednice u BiH, predstavnici deminerskih organizacija u BiH i predstavnici civilnih struktura vlasti.

U toku radnog dijela analize bit će predstavljeni postignuti rezultati u procesu protivminskih akcija OS BiH tokom 2022. godine.

Protokol aktivnosti kojima mediji mogu prisustvovati:

10.30 – 11.00 dolazak zvanica,

11.00 – 11.05 uvodno obraćanje komandanta Operativne komande OS BiH,

11.05 – 12.30 radni dio analize,

12.30 – 12.50 IZJAVE ZA MEDIJE,

12.50 – 14.00 vojnički ručak.

Preporučujemo da predstavnici medija dođu najkasnije do 10.30 sati na lokalitet platoa Balkana, općina Mrkonjić Grad.

Kontakt lice predstavnicima medija za realizaciju predmetne aktivnosti: major Jovica Erceg, oficir za odnose s javnošću (Telefon: +387 (0) 33 756 391, Mobilni: +387 (0) 65 860 558).

E-mail: info_okosbih@js.mod.gov

Ured za odnose s javnošću

Tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba