Najave

Dvadeset druga sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, 7. juni 2023. godine, Dom Oružanih snaga BiH, IZJAVE ZA MEDIJE od 10.50 sati

6.6.2023

Dvadeset druga sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES), kojom će predsjedavati ministar odbrane BiH Zukan Helez, bit će održana u Domu Oružanih snaga u Sarajevu, u srijedu, 7. juna 2023. godine sa početkom u 11.00 sati. Izjave za medije planirane su za 10.50 sati.

Domaćin sjednice je Misija OSCE-a u BiH, a u radu iste će učestvovati stalni članovi Komiteta: predstavnici MO i ZŠ OS BiH, međunarodnih organizacija u BiH - Evropske unije, Misije OSCE-a u BiH, NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, kao i predstavnici ambasada u BiH: SAD-a, Švicarske Konfederacije, SR Njemačke, Velike Britanije, Republike Austrije i Kraljevine Švedske, te predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH u statusu posmatrača.

Predstavnicima medija će biti omogućeno uzimanje izjava, fotografiranje, snimanje kadrova sjednice u skladu sa sljedećim rasporedom:

10:50 sati - IZJAVE ZA MEDIJE

11:00 sati - fotografiranje i snimanje kadrova sjednice (3 min).

Molimo predstavnike medija da dolazak u Dom OS BiH u Sarajevu planiraju najkasnije do 10.40 sati, kako bi mogli prisustvovati izjavi za medije te fotografirati i/ili snimiti kadrove sastanka.

Za dodatne informacije molimo da kontaktirate:

Ured za odnose s javnošću MO BiH: 033/286-688 ili 062/331-154

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba