Poplave i odbrana

Uputstvo za upućivanje zahtjeva za pomoć

15.5.2014

Obzirom na kriznu situaciju u državi, Oružane snage BiH su od jutros na raspolaganju za spašavanje građana korištenjem svih resursa i helikopterskim letovima.

Ukoliko ste ugroženi, molimo Vas da se javite Vašim lokalnim centrima civilne zaštite na broj 121. Oni će dalje proslijediti Vaše zahtjeve, posredstvom entitetskih centara civilne zaštite, Centru za krizne situacije Ministarstva sigurnosti BiH (033/492-778) koji su  nadležni za kontakt sa Ministarstvom odbrane BiH po pitanju angažiranja i korištenja resursa Oružanih snaga BiH.

U propisanoj proceduri, Ministarstvo odbrane BiH je zadnja instanca u reagiranju, tj. zahtjev za upotrebu resursa OS BiH se podnosi kada se iscrpe svi resursi ostalih nadležnih institucija.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su u stanje pripravnosti stavili sve raspoložive resurse kako bi, kao i do sada, bili na raspolaganju civilnim strukturama vlasti i građanima BiH.

Do sada su svi apeli i zahtjevi za pomoć udovoljeni i u procesu su realizacije.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680, fax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba