Poplave i odbrana

Oružane snage BiH stavljene u stanje pripravnosti, a dio jedinica već angažiran na pružanju pomoći u ugroženim područjima

15.5.2014

Rukovodstvo Ministarstva odbrane održalo je jutros 15.05.2014. godine hitan sastanak sa najvišim predstavnicima Oružanih snaga BiH sa temom angažmana sistema odbrane u pomoći civilnom stanovništvu u novonastaloj kriznoj situaciji izazvanoj poplavama širom Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je ovlastilo ministra odbrane Zekerijaha Osmića da, po potrebi i na zahtjev odgovarajućih civilnih organa, angažuje Oružane snage Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na sastanku u Ministarstvu odbrane je zaključeno da se stave na raspolaganje i upotrebu svi raspoloživi resursi i kapaciteti Oružanih snaga BiH na zahtjev civilnih organa vlasti, a primarni zadatak je spašavanje ljudskih života.

Od jutros je realizovana medicinska evakuacija helikopterom OS BiH (MEDEVAC) 12 lica od toga 6 djece u Šekovićima, a trenutno je u toku medicinska evakuacija 4 životno ugrožena lica u selu Mravići općina Doboj-Jug, te u selu Bijela Ploča u općini Maglaj.

Trenutno, na  području opštine Doboj pripadnici OS BiH pomažu i u pravljenju nasipa od pijeska u cilju spriječavanja izlijevanja rijeke Bosne.

Svi kapaciteti Oružanih snaga BiH su stavljeni u stanje pripravnosti, kako bi se maksimalno pomoglo civilnom stanovništvu zbog nastale situacije.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba