Poplave i odbrana

Oružane snage BiH djeluju u najugroženijim područjima koja su zahvaćena poplavama

15.5.2014

Nakon što je Predsjedništvo BiH ovlastilo ministra odbrane Zekerijaha Osmića da po potrebi i na zahtjeve odgovarajućih civilnih organa angažuje Oružane snage BiH u područjima zahvaćenim poplavama, u četvrtak 15. 05. 2014. godine su, na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini, bili angažovani resursi i kapaciteti Oružanih snaga BiH.

Primarni zadatak je bio spašavanje ljudskih života.

Oružane snage trenutno djeluju u najugroženijim područjima sa helikopterima, ljudstvom, čamcima, kamionima, obezbjeđivanjem nasipa, i drugim resursima. Tokom današnjeg dana, do poslijepodnevnih sati, helikopterskim akcijama u Šekovićima je spašeno 12 ljudi, od toga 6 djece, u općini Doboj-Jug prevezeno 6 pacijenata na hemodijalizu, u Maglaju je spašeno 8 ljudi i 3 djece. Isti helikopter je pruzeo čamce sa spašenim ljudima i prebacio ih na sigurno područje.

U poslijepodnevnim satima helikopterskim akcijama se spašava ugroženo stanovništvo na području Doboja (u Topčić polju, Maglaju, Mravićima, Usori), nakon čega isti helikopter treba da djeluje u području Šekovića. U rejonu Maglaja  djeluju helikopteri koji su uzletili sa heliodroma iz Banja Luke (dvije Gazela, i jedan UH-1), koji su manjeg kapaciteta koji su imali intervencije u području Maglaja i Doboja.

Ostali resursi Oružanih snaga BiH djeluju u punom kapacitetu na pomoći ugroženom stanovništvu i djeluju u skladu sa propisanim procedurama.

Osim toga, pripadnici OS BiH su angažovani na području općine Doboj gdje pomažu u pravljenju nasipa od pijeska, a angažovan je tim Inžinjerijskog bataljona OS BiH, čamci i druga oprema. Pripadnici OS BiH su u toku današnjeg dana bili angažovani na evakuaciji stanovništva i spašavanju materijalnih dobara i u Zenici, Bijeljini, Maglaju, Žepču, Živinicama, Zvorniku, Sarajevu, Janji. U ovima akcijama je bilo angažovano preko 320 pripadnika Oružanih snaga BiH, 5 helikoptera, 25 motornih vozila, 14 čamaca, jedan utovarivač, jedno sanitetsko motrno vozilo itd.

Iz Maglaja je do sada evakuisano 35 civila. U toku je evakuacija jedne porodice iz općine Doboj – Jug sa krova kuće i jednog broja osoba u Šekovićima. Akcije na spašavanju civilnog stanovništva se nastavljaju, uz iznimne napore pripadnika Oružanih snaga BiH, i u veoma teškim vremenskim uslovima.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

18 FOTO GALERIJA