Poplave i odbrana

Operacije iz zraka i na kopnu se nastavljaju, razvijaju se planovi za saniranje posljedica

20.5.2014

Od ranih jutarnjih sati 20.05.2014. godine, helikopter Zračnih snaga OS BiH je nastavio angažovanje na zatvaranju probijenog nasipa na rijeci Savi na lokaciji Kopanice kod Orašja.

Jučerašnjim angažovanjem i postavljanjem čeličnih ježeva, balvana i teških vreća sa pijeskom ovaj dio nasipa je djelimično saniran i očekuje se da bi nasip u toku današnjeg dana mogao biti saniran.

Također, personal Oružanih snaga je i danas aktivno uključen u rejonu Bijeljine, kao i u svim opštinama na kojima smo do sada djelovali gdje se radi na sanaciji terena, prije svega Maglaj, Doboj, Brčko, Šamac, Orašje, Brod, Sanski Most, Zenica, Tuzla, Semizovac, Prijedor, Žepče, Banja Luka…

Svojim transportnim kapacitetima Oružane snage su na raspolaganju Centru za krizne situacije za prevoz humanitarnih konvoja prema ugroženim područjima. Naši pripadnici vrše utovar, transport, istovar humanitarne pomoći.

I danas je u rejonima zahvaćenim poplavama angažovano preko 1500 pripadnika Oružanih snaga, a na raspolaganju je 8 helikoptera, kompletna inžinjerija, čamci, motorna vozila.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH već razvijaju planove za buduće angažovanje jedinica Oružanih snaga u pomoći civilnom stanovništvu. Prioritet narednih operacija biće na sanaciji terena u poplavljenim područjima i osiguravanju putnih komunikacija. Također, za četu ABHO  –sačinjen je plan angažiranja za naredna 3 dana, uključujući sanitetski vod za preduzimanje DD mjera, koji će djelovati u skladu sa povlačenjem vode. Prioritet za ovu jedinicu je Doboj. Isto tako, prave se planovi za inžinjerijske jedinice za naredna tri dana, a prioritet za ove jedinice je Bijeljina.

Nebrojene su situacije, koje tek sada evidentiramo, u kojima su pripadnici Oružanih snaga BiH, izložili svoje živote kako bi spasili ugrožene živote građana Bosne i Hercegovine. Danas nam je komandant 1. pješadijskog bataljona 5.pbr. iz Zenice  major Terzić saopštio da je u vrijeme krizne situacije u Maglaju 15.05. u četvrtak rano ujutro, odmah po pozivu upućen jedan vod Oružanih snaga BiH na čelu sa komandirom potporučnikom Topoljak Selverom. Pripadnici ovog voda su se tog jutra nadljudskim naporima probijali, pješačeći satima kroz šumu, noseći čamac u rukama, i nakon što su stigli u poplavljeni Maglaj,odmah po dolasku evakuisali 8 životno ugroženih lica.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

9 FOTO GALERIJA