Poplave i odbrana

Utvrđivanja nasipa, sanacija terena i transport humanitarne pomoći na poplavljenim terenima

22.5.2014

Jedinice Oružanih snaga BiH nastavljaju svoju odlučnu borbu protiv poplava i njenih posljedica na ugroženim područjima BiH.

Težište angažovanja jedinica 22. maja je u područjima Orašja, Šamca i Bijeljine, gdje pripadnici OS BiH rade na osiguravanju nasipa, na raščišćavanju terena i saniranju posljedica poplava u Doboju, Šamcu, Prijedoru, Sanskom mostu i drugim gradovima.

Na zadacima, danas je angažovano oko 1000 vojnih lica, kao i inžinjerijske mašine, motorna vozila, ABHO i sanitetski timovi, kao i svi drugi raspoloživi logistički kapaciteti.

Uporedo sa ovim operacijama na terenu, izrađuju se i planovi budućeg djelovanja Oružanih snaga BiH u izvršavanju zadataka na pružanju pomoći civilnom stanovništvu u sanaciji poplavljenih područja.

Ministar odbrane Zekerijah Osmić i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse brigadni general Senad Mašović danas se, zajedno sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, nalaze u obilasku poplavljenih područja u Odžaku, Vukosavlju, Šamcu, Orašju i Brčkom, gdje će ujedno imati uvid i u angažman pripadnika Oružanih snaga BiH.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

6 FOTO GALERIJA