Poplave i odbrana

Specijalizirane jedinice Oružanih snaga BiH stvaraju uslove za normalizaciju života na ugroženom području

30.5.2014

Jedinice Oružanih snaga BiH su i u četvrtak 29.05.2014.godine angažirane na aktivnostima pružanju podrške u odbrani od poplave i pomoći civilnom stanovništvu na područjima koja su ugrožena od poplava.

U toku su aktivnosti OS BiH na pružanju pomoći na uređenju nasipa, čišćenju i sanaciji terena i klizišta, raščišćavanju putnih komunikacija, sanitetskom zbrinjavanju ugroženog stanovništva, transportu humanitarne pomoći opreme, hrane i vode itd. Jedinice Operativne komande i Komande za podršku Oružanih snaga BiH su prioritetno angažovane u rejonu Orašja, Bijeljine, Doboja, Šamca, Odžaka, Tuzle, Srpca, Šekovića, u Topčić polju, Gračanici, Srebreniku, Žepču.

Od resursa je direktno angažovano preko 500 pripadnika Oružanih snaga, 20 inžinjerijskih mašina, veliki broj motornih vozila, a na lokacijama Oružanih snaga BiH još uvijek je smješteno oko 400 evakuisanih civilnih lica, kojima medicinsko osoblje OS BiH zajedno sa medicinskim timovima lokalnih domova zdravlja konstantno pruža potrebnu medicinsku pomoć.

Također, angažovane su specijalizirane - inžinjerijske, deminerske, transportne, sanitetske, ABHO i druge jedinice Oružanih snaga, koje rade na saniranju posljedica poplava, kako bi u narednom periodu naši pripadnici mogli nastaviti sa operacijom pružanja pomoći i normalizaciji uslova života na trenutno ugroženom području.

Svoj doprinos sanaciji terena na ugroženom području daju i volonteri iz Ministarstva odbrane BiH, koji od 23. maja svakodnevno učestvuju u akciji čišćenja i sanaciji terena. Svaki dan 15 volontera Ministarstva odbrane BiH, radi na saniranju posljedica poplava, prvo u Maglaju, a trenutno u Doboju. Ova akcija će u prvoj fazi trajati do 30. maja. Pripadnici Ministarstva odbrane svakodnevno odlaze na teren sa potrebnom opremom i alatima koje su sami kupili, a osim volonterskog rada, zaposleni u Ministarstvu odbrane BiH prikupiće i novčana sredstva za pružanje pomoći stanovništvu na teritoriji BiH zahvaćenoj poplavama u obliku jednodnevne zarade za mjesec maj 2014. godine.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA