Poplave i odbrana

Pripadnici OS BiH najviše angažovani u ugroženim općinama u Posavini i Semberiji, od 6. juna zajednička operacija sa EUFOR-om

2.6.2014

Pripadnici Oružanih snaga BiH tokom vikenda i danas bili su angažovani u 15 općina širom BiH, najviše u rejonu Posavine i Semberije. Na raspolaganju je i helikopter OS BiH na relaciji Rajlovac-Bijeljina, a u upotrebi je preko 60 motornih vozila, 22 inžinjerijske mašine, čamci i cisterne, te preko 500 pripadnika OS BiH koji u ugroženim područjima rade na saniranju šteta nastalih katastrofalnim poplavama.

Aktivnost pomoći civilnom stavništvu ugroženom od poplava, koje traju od 14. maja 2014. godine, nastavit će se tokom zajedničke operacije Oružanih snaga BiH i EUFOR-a pod nazivom “Zajednički napor”. Ova zajednička operacija /Operation Joint Effort/ će se izvoditi od 06. juna 2014. godine na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodama. Jedinice OS BiH, i prije početka ove operacije, svakodnevno na terenu širom BiH rade na sanaciji terena pogođenog poplavama i klizištima.

Svi resursi, koji su prvenstveno planirani za vježbu „Dinamičan odgovor 14-5“, bit će preusmjereni na pomoć civilnom stanovništvu. Pripadnici OS BiH će zajedno sa pripadnicima  EUFOR-a i u saradnji sa predstavnicima lokalne civilne vlasti, biti uključeni u projekte odbrane od poplave, pomoći u saniranju putnih komunikacija i klizišta, transportu hrane, vode i potrebnih materijala u nepristupačne predjele, pružanje privremenog smještaja i zbrinjavanje civilnog stanovništva na lokacijama OS BiH.

Također, tokom ove operacije vršit će se čišćenje terena, deratizacija, dezinsekcija područja zahvaćenim poplavama u tokovima rijeka Bosne, Save i Drine, te pružati pomoć sanitetskih i ABHO stručnih resursa civilnim strukturama, uklanjanje nanosa raznog materijala kao posljedica poplave, pružanje pomoći u stvaranju uslova za povratak stanovništva u svoje domove, te pružanje pomoći u otklanjanju opasnosti od pomjerenih minskih polja.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba