Poplave i odbrana

Uspostavljen Zajednički operativni centar OS BiH i EUFOR-a za vježbu “Zajednički napor 14“

5.6.2014

Na lokaciji Kasarne i Zračne luke „Dubrave“ Živinice, 04.06.2014. godine stavljen je u funkciju Zajednički operativni centar/Joint operation center (JOC) OS BiH i EUFOR-a za zajedničku vježbu OS BiH i EUFOR-a, DISTEX (Disaster Exercise) „Zajednički napor 14“/„Joint Effort 14“, koja počinje 6. juna.

U Komandi 5. pješdijske brigade OS BiH održan je sastanak starješina koji predvode timove za civilno-vojnu saradnju iz sastava OS BiH i LOT timova EUFOR-a iz Tuzle, Brčkog, Doboja, Zavidovića i Zenice. Radeći na terenu, ovi timovi su do sada, u saradnji sa lokalnim zajednicama, kandidirali 65 projekata za sanaciju šteta na područjima pogođenim poplavama. Centar za civilno vojne operacije, zajedno sа EUFOR-om, izvršio je selekciju projekata i odabrao priorite za sanaciju, koji će biti realizirani za vrijeme trajanja vježbe.

Uporedo sa ovim aktivnostima, jedinice OS BiH svakodnevno na terenu širom BiH rade na sanaciji terena pogođenog poplavama i klizištima. Bijeljina, Doboj, Šamac, Odžak, Tuzla, Šekovići, Maglaj, Banja Luka, Bratunac, Bihać, Jezero, Sapna, Gračanica, Bihać, Srebrenica, Srebrenik, Domaljevac, Orašje, D. Žabari, Lončari, područja su na kojima jedinice Oružanih snaga BiH rade na saniranju posljedica poplava, na čišćenju i sanaciji klizišta i putnih komunikacija, provođenju DDD mjera, utovaru, transportu i istovaru humanitarne pomoći i robnih rezervi.

Na terenu je svakodnevno angažovano preko 400 vojnika, 80 motornih vozila, 22 inžinjerijske mašine, kao i svi drugi resursi Oružanih snaga BiH potrebni za normalizaciju života u područjima koja su bila zahvaćena poplavama i klizištima.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA