Poplave i odbrana

Usaglašeni projekti pomoći civilnom stanovništvu koji će biti realizirani tokom zajedničke DISTEX (Disaster Exercise) vježbe OS BiH i EUFOR-a

6.6.2014

Oružane snage BiH i EUFOR su usaglasili 05.06.2014. godine 19 projekata pomoći civilnom stanovništvu na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodama (poplave/klizišta) koji će biti realizirani tokom zajedničke DISTEX (Disaster Exercise) vježbe OS BiH i EUFOR-a.

Izvršene su posljednje pripreme za realizaciju četiri projekta, po jedan u Maglaju, Doboju, Posavskom kantonu i Distriktu Brčko. Realizacija ovih projekata počet će 07. juna 2014. godine.

Nastavljeno je i zajedničko djelovanje timova za civilno-vojnu saradnju OS BiH i LOT timova EUFOR-a na područjima pogođenim elementarnim nepogodama. U koordinaciji sa predstavnicima lokalnih vlasti, ovi timovi sačinili su niz novih projekata za sanaciju područja pogođenih elementarnim nepogodama, koji će biti realizirani tokom zajedničke vježbe OS BiH i EUFOR-a.

Svi personalni resursi i mehanizacija, koji su prvenstveno planirani za vježbu „Dinamičan odgovor 14-5“, bit će preusmjereni na pomoć civilnom stanovništvu. Pripadnici OS BiH će zajedno sa pripadnicima EUFOR-a i u saradnji sa predstavnicima lokalne civilne vlasti, biti uključeni u projekte odbrane od poplave, pomoći u saniranju putnih komunikacija i klizišta, transportu hrane, vode i potrebnih materijala u nepristupačne predjele, pružanje privremenog smještaja i zbrinjavanje civilnog stanovništva na lokacijama OS BiH.

Također, tokom ove operacije vršit će se čišćenje terena, deratizacija, dezinsekcija područja zahvaćenim poplavama u tokovima rijeka Bosne, Save i Drine, te pružati pomoć sanitetskih i ABHO stručnih resursa civilnim strukturama, uklanjanje nanosa raznog materijala kao posljedica poplave, pružanje pomoći u stvaranju uslova za povratak stanovništva u svoje domove, te pružanje pomoći u otklanjanju opasnosti od pomjerenih minskih polja.

Učešće u ovoj vježbi uzet će oko 770 pripadnika OS BiH, 450 pripadnika EUFOR-a, kao i 22 kadeta Vojne akademije iz Merilenda, koji će također biti uključeni u ove aktivnosti.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba