Poplave i odbrana

Vježbom „Zajednički napor 2014“ Oružane snage BiH odlučno, požrtvovano i u punom kapacitetu nastavljaju rad na sanaciji posljedica katastrofalnih poplava

7.6.2014

Jedinice Oružanih snaga BiH su 07. 06. 2014. godine, zajedno sa pripadnicima EUFOR-a iz sastava oružanih snaga Austrije, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Republike Slovenije, otpočele vježbu „Zajednički napor 2014“ u okviru koje su danas na terenu počele intenzivne aktivnosti u zoni operacija.

Povodom početka vježbe ministar odbrane Zekerijah Osmić je istakao da su Oružane snage BiH spremne da „odlučno, hrabro i požrtvovano, nastave započete aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu. Ova vježba, u kojoj učestvuju i pripadnici EUFOR-a, je i potvrda naše želje da svim raspoloživim resursima aktivno učestvujemo u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu.“

Cijeneći okolnosti izazvane kriznom situacijom uzrokovanom poplavama i klizištima, ministar Osmić je odobrio izmjenu Godišnjeg plana obuke Oružanih snaga BiH za 2014. godinu i planiranu vježbu „Dinamičan odgovor 14-5“, sa novim scenarijem prilagodio aktivnostima pomoći civilnom stavništvu ugroženom od poplava. Danas, u punom kapacitetu, Oružane snage BiH, zajedno sa jedinicama EUFOR-a nastavljaju aktivnosti u okviru vježbe pod nazivom “Zajednički napor 2014.“.

Nakon izvršenih priprema, od ranih jutarnjih sati, u okviru vježbe „Zajednički napor 2014“, jedinice Oružanih snaga BiH su ljudstvom i mehanizacijom na terenu. U Šamcu, Orašju i Bijeljini se radi na dekontaminaciji terena, putne komunikacije se uređuju u Željeznom polju i Topčić polju, u Šekovićima se sanira most, a kod Srebrenika se izvode radovi na regulaciji toka rijeke Tinje. Istovremeno, izvodi se kampanja deminiranja u Porebricama, Kozlovcu, Kazanima kod Kalesije, a u Žepču je angažiran Tim za prikupljanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS). U općini Sapna se vrši dostavljanje vode, u Odžaku i Šamcu se vrši odvoženje krutog otpada, a u Orašju se radi i na sanaciji kasarne „Sinovi Posavine“ . Također, specijalizirani timovi provode mjere uzimanja uzoraka vode i DDD mjere.

Direktno na terenu je angažirano oko 600 pripadnika OS BiH,  80 motornih vozila i 12 inženjerijskih mašina.

Povodom početka vježbe, komandant 5.pbr. i direktor vježbe „Zajednički napor 2014.“, brigadir Kenan Dautović, dao nam je sljedeću izjavu:

„U toku jučerašnjeg dana razmještene su sve snage u zone svojih upotreba, tako da možemo reći da jutros, kako je i planirano, negdje oko 700 pripadnika OS BiH i EUFOR - a, sa oko 100 vozila, mnoštvom inžinjerijskih mašina i druge opreme se već nalaze na terenu i izvršavaju zadatke u prostoru zone operacija. Ono što slijedi jeste da se ovakva aktivnost nastavi i da se kredibilnim aktivnostima što više pomogne civilnim organima i stanovništvu u otklanjanju posljedica velike katastrofe koja je zadesila veći dio BiH.

Moram istaći da su nakon vrlo kratkog i ograničenog vremena sa mnoštvom izazova OS BiH i EUFOR-a uspjele su, da pet dana prije početka vježbe, uspostave zajedničke timove za civilno – vojnu saradnju, OS BiH sa postojećim timovima, LOT timovi EUFOR - a koji su u datoj zoni odgovornosti obišli sve lokalne zajednice i prikupili u prvom momentu 51 projekat koje su lokalne zajednice kandidirale kao moguću podršku. U međuvremenu, tri dana prije početka vježbe, na Dubravama je formiran zajednički operativni centar OS odnosno komande 5. pješadijske brigade OS BiH i komande EUFOR-a koji je imao zadatak i ima zadatak da koordinira ukupne aktivnosti između civilne zajednice i bataljonske borbene grupe koja je namjenski formirana za izvršenje ove zadaće. Dan nakon toga formiran je zajednički operativni centar u Zenici odnosno  zajednički operativni centar bataljonske borbene grupe. Potpuno smo spremni da sve zadatke realiziramo i da se maksimalno angažujemo na pomoći civilnom stanovništvu.“

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

9 FOTO GALERIJA