Poplave i odbrana

„Zajednički napor 2014.“ dobija na intenzitetu, civilno stanovništvo se samoinicijativno pridružuje pripadnicima OS BiH i EUFOR-a u saniranju posljedica poplava, dolaze i kadeti OS SAD

8.6.2014

Trećeg dana združene vježbe sa jedinicama EUFOR-a „Zajednički napor 2014.“, u nedjelju 08.06.2014. godine, pripadnici Oružanih snaga BiH pružaju pomoć civilnim organima i stanovništvu na otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu.

Na svim lokacijama gdje pripadnici Oružanih snaga BiH obavljaju aktivnosti, naši pripadnici dobijaju pohvale za angažman od strane civilnog stanovništva i lokalnih organa vlasti. Jučer se u Željeznom polju, gdje je bilo angažovano 60 pripadnika Oružanih snaga BiH i 30 pripadnika EUFOR-a iz kontingenta OS Austrije, na sanaciji puteva priključilo i civilno stanovništvo,  što predstavlja veliki podstrek  i motivaciju za nastavak našeg nesebičnog angažovanja na pružanju pomoći civilnim organima i stanovništvu na saniranju posljedica ove velike prirodne katastrofe.

Za danas su planirane aktivnosti u općinama Doboj, Orašje, Šamac, Odžak, Maglaj, Lopare, Zenica, Bijeljina, Lukavac, Šekovići, te na lokalitetima Golubinja i Biljevina, gdje će biti ukupno angažovano preko 600 pripadnika Oružanih snaga BiH i preko 100 motornih vozila i inžinjerijskih mašina.

Komandant 5. pješadijske brigade OS BiH, ujedno i direktor vježbe brigadir Kenan Dautović i načelnik Štaba EUFOR-a brigadni general Andras Szus su na jutrošnjem brifingu izrazilili zadovoljstvo dosadašnjim zajedničkim angažmanom, a neposredno poslije brifinga su se uputili u Komandno  račno izviđanje prema općinama Zenica, Šamac, Doboj Orašje i Bijeljina. Težište na današnjim aktivnostima je u općinama Doboj i Maglaj, a planirano je da se nakon završetka aktivnosti u ovim općinama, zona operacija prioritetno prebaci u Posavinu, na projekte koje su lokalne zajednice kandidirale kao moguću podršku.

Danas se očekuje i dolazak 22 kadeta Oružanih snaga SAD, koji će se zajedničkim aktivnostima pridružiti u toku sutrašnjeg dana. Ova pomoć kadeta Oružanih snaga SAD simbolično pokazuje značaj koji NATO i Oružane snage SAD pridaju združenoj vježbi „Zajednički napor 2014.“ i Oružanim snagama BiH.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA