Poplave i odbrana

Vježba „Zajednički napor 2014“ je prilika da se pokaže zajedničko djelovanje OS BiH i EUFOR-a i da se istovremeno maksimalno pomogne civilnom stanovništvu

9.6.2014

Nakon uspješno završene sanacije vodovoda u Loparama, pripadnici OS BiH i EUFOR su u okviru vježbe „Zajednički napor 2014“ u ponedjeljak 09.06.2014. godine pojačali angažman u slivu rijeke Bosne, u gradu Maglaju, Žepču i Doboju, gdje rade na čišćenju i uklanjanju otpada, te provođenju DDD mjera.

Na realizaciji projekata pomoći civilnom stanovništvu, na terenu je danas angažovano 520 pripadnika OS BiH i EUFOR-a, 78 motornih vozila i 9 inžinjerijskih mašina. Samo u Željeznom Polju na sanaciji lokalnih puteva danas će biti angažirano oko 100 pripadnika OS BiH i EUFOR-a, te znatan broj civila koji iz dana u dan uzimaju sve veće učešće u otklanjanju posljedica nastalih elementarnim nepogodama.

Komandu 5. pješadijske brigade OS BiH, danas je posjetio komandant Operativne komande OS BiH, brigadni general Dragan Vuković. Generala Vukovića primio je komandant 5.pbr brigadir Kenan Dautović, koji je ujedno i direktor vježbe „Zajednički napor 2014“.

Tokom posjete, general Vuković prisustvovao je jutarnjem situacijskom brifingu, na kome je upoznat sa situacijom na području djelovanja po svim segmentima. U svom obraćanju, general Vuković je naglasio značaj ove vježbe, te istakao da je ovo prilika da pokažemo zajedničko djelovanje OS BiH i EUFOR-a, sa akcentom na koordinaciju, te naglasio da ovo nije klasična vojna vježba gdje mi imamo poznati scenario već se radi o realističnoj situaciji. General Vuković je napomenuo da „sa nama paralelno rade i civilne institucije, ali da mi predstavljamo jednu jaku i organizovanu strukturu. Sigurnosni aspekt uvijek mora biti prisutan tokom pokreta snaga sa mjerama sigurnosti za ljudstvo i materijalna sredstva.“

Neposredno poslije brifinga general Vuković obišao je Zajednički operativni centar/Joint operation center (JOC) OS BiH i EUFOR-a, za zajedničku vježbu OS BiH i EUFOR-a, DISTEX (Disaster Exercise) „Zajednički napor 14”.

Osim angažovanja u vježbi “Zajednički napor 2014”, pripadnici Oružanih snaga su personalnim, inžinjerijskim i transportnim kapacitetima nastavili angažovanje i u drugim gradovima u Zenici, Orašju, Bijeljini, Tuzli, Šamcu, Odžaku, Doboju, Bratuncu, Šekovićima, Srebrenici, Osmacima, Olovu, Zavidovićima, gdje se radi na sanaciji klizišta, transportu humanitarne pomoći, sanaciji terena uz angažman specijalizovanih ABHO timova, sanitetskom zbrinjavanju i drugim aktivnostima koje pripadnici Oružanih snaga BiH pružaju stanovništvu koje je suočeno sa posljedicama katastrofalnih poplavama.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

3 FOTO GALERIJA