Poplave i odbrana

Kolone vozila sa pripadnicima OS BiH i EUFOR-a upućene su na težište današnjeg djelovanja u rejon općine Domaljevac-Šamac

11.6.2014

Kolone vozila sa pripadnicima OS BiH i EUFOR-a, u jutarnjim satima 11.06.2014. godine, upućene su na težište današnjeg djelovanja na područje općina Šamac, Domaljevac-Šamac, Orašje i Bijeljina.

Pojačanim intenzitetom jedinice OS BiH i EUFOR-a, koje broje preko 760 pripadnika, tokom dana će u sklopu vježbe „Zajednički napor“ biti angažovane na dezinfekciji javnih površina na području općina Šamac, Domaljevac-Šamac, Orašje i Bijeljina, te raditi na projektima pomoći civilnim strukturama.

U Maglaju, Doboju i Domaljevcu jedinice OS BiH i EUFOR-a su angažovale preko 220 svojih pripadnika na čišćenju i odvozu kabastog otpada. U Željeznom Polju, općina Žepče, više od 120 pripadnika OS BiH i EUFOR-a zajedno sa civilnim institucijama nastavljaju sanaciju putne komunikacije. U Loparama pripadnici inžinjerijskog tima Brigade taktičke podrške rade na postavljanju lansirnog mosta sa tenka nosača mosta, dužine 18 metara.

U vježbu OS BiH i EUFOR-a „Zajednički napor 14“, od 10.06.2014. godine aktivno se uključilo i 25 kadeta iz Komande za kadete vojske SAD-a. Njihov prvi zadatak sa pripadnicima OS BiH odnosio se na pomoć u distribuciji humanitarne pomoći u općini Tuzla. Kadeti vojske SAD-a su i danas radili na pakovanju, slaganju, transportu i istovaru humanitarne robe u distributivnom centru Lipnica.

Zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse, brigadni general Ivica Jerkić i direktor vježbe brigadir dr. Kenan Dautović obišli su pripadnike OS BiH na lokaciji Šekovići gdje Inžinjerijski bataljon OS BiH vrši radove na postavljanju teškog lansirnog mosta dužine 10 metara u skladu sa Operativnim planom „Val“. U općini Šekovići generala Jerkića i brigadira Dautovića primio je zamjenik načelnika općine, Šekovići Slaviša Mrkajić.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA