Poplave i odbrana

Usora, Domaljevac, Željezno polje prioritet pružanja pomoći civilnom stanovništvu sedmog dana vježbe „Zajednički napor 14“

12.6.2014

Sedmog dana zajedničke DISTEX vježbe „Zajednički napor 14“ („Joint Effort 14“) 12.06.2014. godine, preko 720 pripadnika OS BiH i EUFOR-a, zajednički nastavljaju sa realizacijom projekata pružanja pomoći civilnom stanovništvu na područjima pogođenim elementarnim nepogodama.

Težište aktivnosti danas je dato na uklanjanju i odvozu kabastog otpada u Domaljevcu i Usori. Nastavljeni su radovi pripadnika OS BiH i EUFOR-a na sanaciji puta u Željeznom polju – općina Žepče. Paralelno sa navedenim aktivnostima snage OS BiH i EUFOR-a angažovane su na  dezinfekciji javnih površina na području općine Tuzla.

Pripadnici OS BiH i EUFOR-a nesmanjenim intenzitetom rade na pomoći civilnom stanovništvu u saniranju posljedica nastalih elementarnim nepogodama, a saradnja sa civilnim organim vlasti je na visokom nivou.

Tokom sutrašnjeg dana, predviđeno je da pripadnike OS BiH i EUFOR-a koji rade na terenu u Orašju, Domaljevcu i Šamcu obiđu ministar odbrane Zekerijah Osmić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, general major Anto Jeleč, komandant EUFOR-a u BiH general major Dieter Heidecker, te predstavnici lokalnih organa vlasti i Posavskog kantona.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

3 FOTO GALERIJA