Poplave i odbrana

„Ništa se ne brinite, mi smo tu dok vam budemo trebali“, poručio ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić građanima Orašja, Domaljevca i Šamca, prilikom posjete lokacijama na kojima se održava vježba „Zajednički napor 14“

13.6.2014

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general major Anto Jeleč i komandant EUFOR-a general major Dieter Heidecker, sa saradnicima, su u petak 13.06.2014. godine, izvršili obilazak jedinica OS BiH i EUFOR-a koje učestvuju u vježbi „Zajednički napor 14“

Prilikom obilaska lokacija, u razgovoru sa građanima, ministar Osmić je naglasio da će pripadnici Oružanih snaga BiH nastaviti pružati svu potrebnu pomoć civilnom stanovništvu i lokalnim organima vlastima i nakon završetka zajedničke vježbe OS BiH i EUFOR-a “Zajednički napor 14”, koja se završava 20. juna. „Ništa se ne brinite, mi smo tu dok vam budemo trebali“, poručio je ministar odbrane BiH, naglasivši da su Oružane snage BiH spremne za nastavak pomoći, za potpunu sanaciju terena u svim dijelovima BiH koje su bile zahvaćene katastrofalnim poplavama i klizištima.

Pripadnike OS BiH i EUFOR-a ministar Osmić, načelnik ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč i komandant  EUFOR-a general major Dieter Heidecker obišli su u Orašju, Domaljevcu i Šamcu i izrazili su zadovoljstvo urađenim aktinostima na sanaciji područja koja su bila zahvaćena poplavama i u razgovoru sa njima pohvalili su njihov nesebični angažman tokom održavanja ove vježbe.

Osim pripadnika OS BiH i EUFOR-a na ovim lokacijama su i danas pomoć u otklanjanju posljedica poplava pružali i kadeti Vojske SAD-a.

Visoka delegacija koja je posjetila lokacije održavanja vježbe razgovarala je i sa predstavnicima civilnih vlasti u Orašju, Domaljevcu i Šamcu, a načelnici općina Đuro Topić, Savo Minić i Željko Josić su pohvalili izuzetan angažman svih učesnika vježbe, koji je doprinio uspjehu u sanaciji terena koji je bio zahvaćen poplavama.

Sa delegacijom, prilikom obilaska terena, bio je i komandant 5. pbr OS BiH brigadir Kenan Dautovoć, ujedno i direktor vježbe “Zajednički napor 14”, koji je istakao da je ostvarena uspješna saradnja sa civilnim organima vlasti, te da se svi projekti, koje su lokalne zajednice kandidovale za sanaciju, uspješno realizuju.

Osim u ove tri općine, pripadnici Oružanih snaga BiH zajedno sa pripadnicima EUFOR-a iz sastava oružanih snaga Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Republike Slovenije, te kadetima Vojske SAD od 07.06.2014. godine, svim raspoloživim resursima pomažu u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda – poplava i klizišta, u općinama Doboj, Odžak, Maglaj, Lopare, Zenica, Bijeljina, Lukavac, Šekovići, Žepče…  Svi oni sa visokim moralom i požrtvovano rade na saniranju putnih komunikacija i mostova, regulaciji tokova rijeka,  na dekontaminaciji terena,  sanaciji klizišta, odvoženju krutog otpada, čišćenju terena, specijalizirani timovi provode mjere uzimanja uzoraka vode i DDD mjere, a istovremeno izvodi se kampanja deminiranja.

Na vježbi učestvuje preko 750 pripadnika OS BiH i oko 450 pripadnika EUFOR-a uz angažovanje helikoptera, velikog broja inžinjerijskih mašina, kamiona i drugih resursa. Angažman se odnosi na realizaciju ključnih projekata, koji su zajednički sačinili Timovi za civilno-vojnu saradnju OS BiH EUFOR-a, u  koordinaciji sa predstavnicma lokalnih zajednica. 


Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

11 FOTO GALERIJA