Rješavanje viškova naoružanja

Posjeta delegacije Republike Kirgistan lokacijama za održavanje, uništavanje i skladištenje NVO i MiMES-a

22.6.2023

Delegacija Republike Kirgistan na čelu sa pukovnikom Ergeshbai Paizillaevom, šefom direktorijata za municiju Ministarstva odbrane Republike Kirgistan i predstavnici Programskog ureda OSCE-a u Biškeku, Beču i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te EUFOR-a, 19. i 20. juna 2023. godine, posjetila je lokacije za skladištenje municije „Krupa“ u Hadžićima, „Teufik Buza“ u Visokom i kasarnu „3. maj“ u Doboju.

Cilj posjete je bio da zvaničnici Republike Kirgistan i predstavnici Programskog ureda OSCE-a u Biškeku, Beču i Misije OSCE u BiH tokom posjete lokacijama naoružanja i municije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine sagledaju aktivnosti koje su bile obuhvaćene projektima međunarodnih organizacija SECUP BiH i SAFE UP BiH, te se upoznaju sa primjerima dobrih praksi, pozitivnih iskustava skladištenja naoružanja i municije, upravljanja zalihama i načinima delaboracije i uništenja.

Delegacija je imala priliku da obiđe skladište uzoraka pogonskih goriva i tehničku zonu gde su upoznati sa procesom demilitarizacije municije i minsko-ekspolzivnih sredstava (MiMES-a), te Laboratoriju za ispitivanje hemijske stabilnosti pogonskih goriva.

Info-KL

10 FOTO GALERIJA