Rješavanje viškova naoružanja

Poboljšani uslovi rada na lokaciji OS BiH „TROM“ Doboj kroz projekat SAFE UP

14.12.2022

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Brian Aggeler, sa saradnicima, i predstavnici Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH posjetili su 13. decembra 2022. godine radionicu za održavanje i uništavanje municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES) u kasarni „3. maj“ u Doboju, s ciljem uvida u realizaciju projekta SAFE UP (Sigurnosna poboljšanja skladišnih lokacija u BiH).

Delegacija Misije OSCE-a u BiH je imala je priliku da se upozna o lokaciji i misiji jedinice, zadacima koji se provode u laboratoriji za ispitivanje hemijske stabilnosti pogonskih goriva, procesom uništenja u skladištu uzoraka pogonskih goriva, kao i sa procedurama delaboracije i spaljivanja MiMES-a.

Ovo je bila i prilika da se izrazi zahvalnost Misiji OSCE-a u BiH u stvaranju boljih i sigurnijih uslova života i rada na lokacijama Oružanih snaga BiH, a šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler je izrazio zadovoljstvo uvidom u realizaciju projekta OSCE-a i opravdanost uloženih sredstava u poboljšanju uslova života i rada na ovoj lokaciji.

Projektоm SAFE-UP, koji su od januara 2017. do marta 2022. godine, zajednički provodili Misija OSCE-a u BiH i Ministarstvo odbrane BiH uz podršku EUFOR-a u stručnim tehničkim savjetima o provođenju projekta, značajno se unaprijedio stepen sigurnosti na lokacijama za skladištenje MiMES-a OS BiH, u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima, a tiče se zaštite od požara, upravljanja životnim ciklusom municije i sigurnosne infrastrukture.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

11 FOTO GALERIJA