Javne nabavke i tenderi

Ispravka obavještenja broj: 723-9-2-2-8-132/23, nabavka usluge obavljanja specijalističkih pregleda i kliničkog zbrinjavanja pasa i vakcinacije pasa protiv bjesnila za potrebe MO i OS BiH, broj od 29.05.2023.

29.5.2023