Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju hitne nabavke radova za sanaciju dijela krovne konstrukcije objekta 24 na lokaciji OS BiH „Rajlovac“, Sarajevo, broj: 16-15-13-02-03-26-574-110/23 od 19.06.2023.

20.6.2023