Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju hitne nabavke radova za sanaciju krovne konstrukcije objekta 22 na lokaciji OS BiH „Miralem Jugo“, Livač,, broj: 16-15-13-02-03-26-574-192/23 od 20.09.2023.

21.9.2023