Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vanplansku nabavku usluge smještaja i ishrane za članove delegacije Republike Njemačke u periodu od 11.12.2023. do 14.12.2023. godine, broj: JN1 11-03-26-308-4/23, od 30.11.2023.

6.12.2023