Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga smještaja i ishrane za delegaciju 12. CISM Futsal Cup-a, od strane poduzeća „TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA “ d.o.o. Sarajevo, broj: JN1 11-03-26-162-3/21, od 27.09.2021.

5.10.2021