Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade idejnog rješenja grijanja lokacije „Zaim Imamović“ Pazarić, od strane poduzeća „ALFA THERM “ d.o.o. Mostar, broj: JN1 11-03-26-177-3/21, od 19.10.2021.

22.10.2021