Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ugovaranje usluge smještaja i službene večere za pripadnike MO Republike Italije za aktivnost „ BiH1 Cyber Defence- Experts meeting“, od strane „MRKULIĆ COMPANY“ d.o.o. Sarajevo, broj: JN1 11-03-26-188-4/21, 15.11.2021.

29.11.2021