Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge uređenja bine za potrebe Dana OS BiH i Božićni koncert, od strane poduzeća „NEWEVENT “ d.o.o. Sarajevo, broj: JN1 11-03-26-192-4/21, 24.11.2021.

29.11.2021