Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ugovaranje nabavke usluge večere (hrana i piće) za obilježavanje godišnjice 2. Pješadijskog puka - Iftar, broj: JN1 11-03-26-31-5/23 od 05.04.2023. godine

10.4.2023