Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za za realizaciju hitne nabavke radova za sanaciju sistema centralnog grijanja i hlađenja na lokaciji OS BiH „Butmir“, broj: 16-15-13-02-03-26-574-59/23 od 18.04.2023.

19.4.2023