Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu roba / usluga / radova - “Nabava MS klase I (Krumpir svježi i Luk crni, svježi u glavici)“ , broj: 16-15-14-20-03-26-622-102/23 od 18. 5. 2023.

22.5.2023