Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge štampanja banera, zahvalnica i izrade plaketa sa logom u cilju realizacije regionalnog takmičenja u atletici „Balkan games – Half marathon“, broj: JN1 11-03-26-70-6/23 od 10.05.2023. godine

22.5.2023