Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba / usluga / radova - “nabava MS klase I (Kobasica, fermentirana, suha trajna, juneća čajna, s halal certifikatom)“, broj: 16-15-14-20-03-26-622-104/23, od 18. 5. 2023.

23.5.2023