Podaci o zaključenim ugovorima

Realizacija ugovora broj: 11-03-26-661-48/19 od 30.12.2019. godine, pružanje usluga transporta opštih tereta od 10-25 tona u domaćem i međunarodnom saobraćaju na osnovu PN 2019. godine

1.2.2021