Podaci o zaključenim ugovorima

Informacije o realizaciji Ugovora o kupoprodaji rezervnih dijelova i prateće opreme za helikoptere – LOT-3, broj: 11-03-26-882-69/2020 od 23.10.2020. godine i Ugovora o kupoprodaji – LOT-2 Nabavka opreme za gašenje požara iz vazduha za helikoptere tipa UH-1H, broj: 11-03-26-882-68/2020 od 18.12.2020. godine

24.3.2021