Podaci o zaključenim ugovorima

Izvještaj o realizaciji ugovora, broj: 11-03-26-1045-5/20 od 07.07.2020. godine vezanog za pružanje usluge trensporta općih tereta u domaćem i međunarodnom saobraćaju na osnovu PN 2020. godine

30.7.2021