Poziv za dostavljanje ponuda

Ispravka Poziva br. 11-03-26-854-3/18, objavljenog 20.03.2018. godine, za dostavu ponuda za nabavku usluga po Aneksa II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama – ugovaranje poslova obavljanja redovnih i vanrednih laboratorijskih pragleda, za potrebe MO BiH i OS BiH u 2018.godini

30.3.2018