Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: ugovaranje poslova obavljanja usluga zdravstvenih pregleda za potrebe MO i OS BiH broj: 11-03-26-804-13/21

29.4.2021