Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za uslugu u područiju medicinskih labaratorija – labaratorijski pregledi, broj: JN1 11-03-26-143-3/21, od 20.10.2021.

27.10.2021