Obilježavanje 8. godišnjice Dana OS BiH

„Dani otvorenih vrata“ u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH

19.11.2013

Tradicionalno i ove godine, povodom obilježavanja Godišnjice OS BiH, na lokaciji razmještaja Komande 5.pbr OS BiH u кasarni i aerodromu Dubrave, te lokacijama razmještaja bataljona u Zenici, Kiseljaku, Bijeljini i Žepču, realizovana je manifestacija „Dani otvorenih vrata“.

Lokaciju kasarne i aerodroma Dubrave sa direktorima i nastavnim osobljem posjetilo je oko 130 učenika iz OŠ „Vukovije“ – Kalesija, OŠ „Dubrave Gornje” – Živinice i OŠ „Husino”- Tuzla.

Pored druženja i upoznavanja sa različitim sadržajima vojničkog života, na taktičko-tehničkom zboru prezentovan je dio naoružanja i opreme koja se nalazi na upotrebi u 5.pbr, kao i sredstva oklopno-mehanizovanih jedinica i ABHO jedinica brTP .

Realizacijom manifestacije „Dani otvorenih vrata“ povodom obilježavanja Godišnjice OS BiH na svim lokacijama 5.pbr, pripadnici brigade su još jednom na najbolji način predstavili OS BiH, posebno u smislu otvorenosti i transparentnosti OS BiH prema javnosti, što su potvrdila nasmijana lica mališana.

Info- 5. pbr